top of page
Silhouette images of video production be

Kreative producent

 Fårösund

100%

2 år

Kreativ producent är en 2-årig yrkesutbildning som fokuserar på praktisk erfarenhet. Som kreativ producent, eller showrunner, kommer du att leda en kortserieproduktion, vilket omfattar allt från konceptutveckling till färdig produkt. Utbildningen erbjuder värdefull erfarenhet av den dynamiska arbetsmiljön inom film- och TV-produktion. Du kommmer att arbeta nära tillsammans med deltagare på utbildningarna Film Crew och Story

Under 2 år
kommer du producera

2 kortserie 
6 episoder * 15 min

My year as a Showrunner, on The Story Showrunner Training Program, was hard work, long days, a lot of responsibility and a dash of anxiety. But I loved it. As the Showrunner you get almost full approval on budget-and crew-decisions, you are responsible of leading process from the writers room and all the way to finished product. It was a way for me to try things, to make mistakes, and to learn. It has given me practical tools to use in my screenwriting, and I am grateful of having been selected Showrunner in one of the few Showrunner Training programs in the world. 

Jonatan Bökman - Former Story showrunner Student

bottom of page